Thuế 'trói' bất động sản

Thuế 'trói' bất động sản

Quy định cho phép doanh nghiệp bất động sản được lấy lợi nhuận trong hoạt động ở các lĩnh vực khác để bù trừ cho kinh doanh bất động sản bị thua lỗ nhưng không được lấy lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản để bù trừ cho các hoạt động khác bị thua lỗ là bất hợp lý,...

Xem thêm
Luật riêng BĐS: Cần gỡ rào cản kìm hãm

Luật riêng BĐS: Cần gỡ rào cản kìm hãm

Quy định không cho chuyển lãi kinh doanh BĐS bù cho các hoạt động kinh doanh khác của DN đang được các DN kiến nghị bãi bỏ. Từ chỗ ra đời như một cách phòng xa để kiểm soát khi những quy định lúc đó còn chưa bao trùm hết, thì nay, sau nhiều năm thị trường hoạt động ổn...

Xem thêm